שמאי אלוף
הוא מומחה ארצי רב ניסיון בתחום 
השמאות החקלאית, בדגש על הדרים ומטעים. 
שמאי משמש עד מומחה בבתי המשפט, בורר 
ומגשר בסכסוכים הנוגעים לנזקים בחקלאות.

• חוות דעת מקיפות לגבי סוגי נזקים שונים
• חוות דעת לגבי מגוון סוגי גידולים
• סקרי קרקע בארץ ובחו"ל
• ניתוח מקרים בעזרת תצלומי אוויר